میان عاشق و معشوق تمام توهمات جهان جاریست

/ 2 نظر / 14 بازدید
shima

سلااااااااااااام معصومه جون خیلی زیبا بود عزیزم به منم سر بزن به روزم یلدات مبارک..

مزمز&نمکی

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاست هــر کــــه آمـــد به جهان نقش خرابـــــی دارد در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاست آن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند نکــــته ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاست هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار است مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــیکـــار کـــجاست... [گل]