خواهش

باز باران قصد بارش می کند             گونه هایم را نوازش می کند

تا بمانی زیر باران با دلم                 این دل ازتوسخت خواهش می کند

رفتی وبارندگی رگبار شد                 هی خزان در سال من تکرار شد     

دل به جرم بی وفایی متهم               سهم احساسم طناب دار شد

بال های رفتنم را باد برد                 صد قفس پشت قفس پرواز مرد 

کلبه ی چوبی احساسات را               موریانه بی تو بی رحمانه خورد 

بی تومهتاب واقاقی قصه شد             خاطرات سبزوباقی قصه شد

باز گرد وبازهم اعجاز کن               فصل پایان مرا آغاز کن 

پشت پلکت گم شده خوشبختی ام         چشمهایت رادوباره باز کن

 

اینم یه چهار پاره ی قدیمی پاییز 82          

/ 24 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آنیتا

سسسسسسسسسسسسسسسسلام عزیزم ممنون که سر زدی خوشحال شدم

باران

سلام معصومه جان خیلی قشنگ قشنگ بود بازم بهم سر بزن

wish

باران زیباست وشعرشم زیباست

wish

ای فرشته بارانی عزیزم من امروز آپم [ماچ]

.....¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆ _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥

سمیراصدیقی

.....¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆ _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥

علیرضا

خیلی شعر قشنگیه! ای کاش میتونسی روی این یه آهنگ بزاری به دل آدم بازی میکنه

علیرضا

کم کم داری تحمیلمون میکنی به نوشته های قدیمی یه کم آپ شو استفاده کنیم از نوشته های زیبات[گل]