گناه

شبیه آینه تکرار تو منم                   نگاه کن که ببینی شکستنم

لباس گشته گواه گناه من               هنوز بوی ترا می دهد تنم

سکوت مهر گلویم شده ولی            همیشه تشنه ی فریاد کردنم

توهم به رسم خزان ساده میزنی        تبر به ساقه ی سبز شکفتنم

پریدنم شده رویا چراکه من                خودم به دور خودم پیله می تنم

/ 3 نظر / 15 بازدید
دختر کوچولو

مرسیییییییییی عزییزم.....[گل][گل][گل] بازم بیا پیشم خیییلی تهنام شدم دوستم.......... خوشحالم میکنید[گل][لبخند]

مزمز&نمکی

آدمهاي کنارم مثل جمعه ميمانند ... معلوم نميکند... "فــــــرد" هستند يا " زوج " ... پر از ابهامند .. [گل]