بدون چترعاشقم

برای راحتی من ز انگ های لعنتی              زماشه ها نمی چکد فشنگ های لعنتی

همیشه گم شدن  زخودوکشتن هویتم         پناه می برم به مد به رنگ  های لعنتی

چقدر خسته تر شدم  ز لنزهای مسخره        وناز آن دوچشم تو قشنگ های لعنتی  

هوس نشسته در کمین زبارش نگاه تو          نه ازتومی هراسم ونه سنگ های لعنتی 

دودست سردویخ زده فشرده برشقیقه ام       نهیب می زندنزن !تفنگ های لعنتی...... 

/ 3 نظر / 12 بازدید
افشین

[گل] دوستان گرامی به مناسبت شب یلدا فردا از ساعت 6 پس از نیم روز جشنی در منزل من برای دوستان و فامیل که از سویس , اتریش و هلند به اینجا خواهند آمد همراه با آجیل و میوه شب یلدا , موزیک زنده , و شام شب یلدا برگذار میگردد جای یکایک شمایی که دور هستید و نمی توانید در جشن شب یلدا کنارمان باشید را خالی خواهیم کرد [لبخند] [تشویش] جای دوستانی که ایران هستند بسیار خالیست [ناراحت]

فرشاد

سلام زیبا بود بهم سر بزن

مزمز&نمکی

دَمــَــش گـــَــرم ... بـــاران را مــےگـــویـــــَــم بـــه شـــانـــه ام زد وگــُـفــــت : خــَـســتـــه شُــــدے.. امــــروز را تــُــو اســـتـــراحــَـت کـــُـن... مـَــن بـــه جــــایـــَـت مـــے بـــارَم [گل]